Poslijediplomski studij Humanističke znanosti

Kontakti


Voditeljica studija:
prof. dr. sc. Rafaela Božić
E-mail: rbozic@inbox.ru, rbozic@unizd.hr
 
Zamjenik voditeljice studija:
izv. prof. dr. sc. lic. theol. Marko Vučetić
E-mail: mvucetic@unizd.hr
 
Tajnica studija:
prof. dr. sc. Anamarija Kurilić
E-mail: akurilic2011@gmail.com 
 
Zamjenica tajnice studija:
doc. dr. sc. Nada Bulić
E-mail: nbulic@unizd.hr
 
Predstavnica studenata:
Antonia Pintarić, mag. philol. russ
E-mail: pintaricantonia@gmail.com
 

Voditelji studijskih smjerova:

Arheologija
direktno pod ingerencijom Vijeća mentora

Etnologija i antropologija
doc. dr. sc. Mario Katić, voditelj
E-mail: makatic@unizd.hr
doc. dr. sc. Tomislav Oroz, zamjenik  
E-mail: toroz@unizd.hr

Filologija
prof. dr. sc. Nikola Vuletić, voditelj smjera Filologija
E-mail: nvuletic@unizd.hr
izv. prof. dr. sc. Lucija Šimičić, zamjenica voditelja smjera Filologija (za poslove podsmjera Filologija - lingvistika)
E-mail: lsimicic@unizd.hr
doc. dr. sc. Adrijana Vidić, zamjenica voditelja smjera Filologija, voditeljica podsmjera Filologija - književnost
E-mail: avidic@unizd.hr

Filozofija
Prof. dr. sc. Iris Tićac, voditeljica
E-mail: iticac@unizd.hr

Interdisciplinarne humanističke znanosti
izv. prof. dr. sc. Miranda Levanat-Peričić, voditeljica
E-mail: mlevanat@unizd.hr
izv. prof. dr. sc. Josip Ćirić, zamjenik
E-mail: jciric@unizd.hr

Povijest
prof. dr. sc. Anamarija Kurilić, voditeljica
E-mail: akurilic2011@gmail.com

Povijest umjetnosti
doc. dr. sc. Sofija Sorić, voditeljica
E-mail: ssoric@unizd.hr 
doc. dr. sc. Danko Zelić, zamjenik
E-mail: danko@ipu.hr