Poslijediplomski studij Humanističke znanosti

Obavijesti

Obavijest o održavanju Doktorskog praktikuma za smjer Filologija - književnost - 2. rujna 2020.

 

Doktorski praktikum smjera Filologija - književnost za ljetni semestar akad. god. 2019./2020.  održat će se na daljinu u subotu 19. rujna 2020. godine. 

 
Obavijest o održavanju Doktorskog praktikuma za smjer Filozofija (ljetni sem. 2019.-2020.) - 1. rujna 2020.

 

Doktorski praktikum smjera „Filozofija“ za ljetni semestar akad. god. 2019./2020. održat će se na daljinu u subotu 19. rujna 2020. godine. Mole se studentice i studenti da se voditeljici smjera jave na mail iticac@unizd.hr barem tjedan dana ranije.

Obrazac Evidencije popunjava se prema prihvaćenome IIP-u za tekući semestar, a bit će potpisan od strane voditeljice smjera za kolegij „Doktorski praktikum“ prema uputama koje će se naknadno dostaviti. Studenti trebaju imati reguliran upis u tekući semestar (ljetni sem. akad. god. 2019./2020.). Upis izvršene obveze u indeks vršit će se naknadno, prema dogovoru. Prisutnost mentora i komentora na praktikumu nije obvezna, ali je poželjna.

 
Upis na doktorski studij Humanističke znanosti (ljetni sem. ak. g. 2019./2020.) - 2. lipnja 2020.


Sukladno Mjerama i aktivnostima na Sveučilištu u Zadru u kontekstu trenutačne epidemiološke situacije uzrokovane širenjem bolesti COVID-19, obavještavamo vas da će se upis nove generacije studenata (odobren upis na studij u ljetnom semestru akad. god. 2019./2020.) na poslijediplomski doktorski studij Humanističke znanosti obavljati radnim danom u vremenu 09.00 – 14.00 h (pauza 12.00 – 12.30 h) u Uredu za poslijediplomske studije (ured stručne suradnice Rafaele Čurković, prof.) do 25. lipnja 2020.

Upis će se obavljati uz obvezni prethodni dogovor na broj telefona 023 200 532 ili e-mail adresu rcurkovi@unizd.hr.

 
Obavijest o prihvaćenim IIP-ovima - 20. travnja 2020.


Temeljem prijedloga Individualnih izvedbenih planova za ljetni semestar akad. god. 2019./2020. te izvješća voditelja smjerova o predloženim Individualnim izvedbenim planovima, Vijeće poslijediplomskog doktorskog studija „Humanističke znanosti“, na svojoj VI. redovitoj sjednici u akademskoj godini 2019./2020., održanoj elektronički od 9. do 10. travnja 2020. godine, jednoglasno je donijelo odluku o prihvaćanju individualnih izvedbenih planova za novu generaciju studenata (godina upisa: ljetni semestar akad. god. 2019./2020.). Odluku možete pogledati ovdje.

 
Odluka o prilagodbi studijskih obveza i uvjeta za upis - 20. travnja 2020.


Odluku o prilagodbi studijskih obveza u ljetnom semestru akad. god. 2019./2020. i uvjeta za upis u zimski semestar akad. god. 2020./2021. možete preuzeti ovdje.

 
ROK ZA PREDAJU MENTORSKIH IZVJEŠĆA - 14. veljače 2020.


Rok za predaju mentorskih izvješća s ispunjenom Evidencijom za zimski semestar akad. god. 2019./2020. i prijedloga Individualnih izvedbenih planova za ljetni semestar akad. god. 2019./2020. je 3. ožujka 2020. Mentorska izvješća i IIP-i dostavljaju se elektroničkom poštom voditeljima smjerova, a originali predaju (ili šalju poštom) u Ured za poslijediplomske studije. Mentorska izvješća potpisuju i mentor i komentor.

 
DOKTORSKI PRAKTIKUM - Filozofija - 14. veljače 2020.


Doktorski praktikum za smjer Filozofija za zimski semestar akad. god. 2019./2020. održat će se u srijedu, 19. veljače 2020. s početkom u 11:30 sati u učionici Odjela za filozofiju (zgrada Starog kampusa, Obala kralja Petra Krešimira IV., br. 2, II. kat).

 
DOKTORSKI PRAKTIKUM - Etnologija i antropologija - 14. veljače 2020.


Doktorski praktikum smjera Etnologija i antropologija za zimski semestar akad. god. 2019./2020. održat će se u srijedu, 19. veljače 2020. od 13:00 do 16:00 na Odjelu za etnologiju i antropologiju (Novi kampus, dvorana 125).

 
DOKTORSKI PRAKTIKUM - Interdisciplinarne humanističke znanosti - 14. veljače 2020.


Doktorski praktikum smjera Interdisciplinarne humanističke znanosti za zimski semestar akad. god. 2019./2020. održat će se u subotu, 22. veljače 2020. s početkom u 10:00 sati u učionici 241 na Odjelu za kroatistiku u sveučilišnoj zgradi na Starom kampusu (Obala kralja Petra Krešimira IV., br. 2, IV. kat).

 
ROK ZA PREDAJU MENTORSKIH IZVJEŠĆA - 6. rujna 2019.


Rok za predaju mentorskih izvješća i ispunjenom Evidencijom za ljetni semestar akad. god. 2018./2019. je 15. listopada 2019. Mentorska izvješća dostavljaju se elektroničkom poštom voditeljima smjera, a originali predaju (ili šalju poštom) u Ured za poslijediplomske studije. Mentorska izvješća potpisuju i mentor i komentor.

 
DOKTORSKI PRAKTIKUM - Filozofija - 6. rujna 2019.


Doktorski praktikum za smjer Filozofija održat će se u utorak, 17. rujna 2019. s početkom u 17:00 sati u učionici Odjela za filozofiju (zgrada Starog kampusa, Obala kralja Petra Krešimira IV., br. 2, II. kat).


Napomena: Ukoliko navedeni termin nekome od doktoranada ne odgovara, drugi mogući termin je srijeda, 18. rujna 2019. s početkom u 11:00 sati u učionici Odjela za filozofiju.

 
DOKTORSKI PRAKTIKUM - Etnologija i antropologija - 6. rujna 2019.


Doktorski praktikum smjera Etnologija i antropologija održat će se u srijedu 2. listopada 2019. od 14:30 do 17:30h na Odjelu za etnologiju i antropologiju (Novi kampus, dvorana 125). Doktorandice i doktorandi imaju na raspolaganju 15-20 minuta za izlaganje teme nakon čega slijedi 10-15 minuta za raspravu.

Doktorandice i doktorandi trebaju najkasnije sedam dana prije praktikuma dostaviti kratak sažetak izlaganja na e-mail adresu voditeljice smjera.

 
DOKTORSKI PRAKTIKUM - Filologija - 9. srpnja 2019.


Doktorski praktikum smjera „Filologija“ za ljetni semestar akad. god. 2018./2019. održat će se u petak, 13. rujna 2019. s početkom u 9 sati u sveučilišnoj zgradi na Starom kampusu (Obala kralja Petra Krešimira IV., br. 2). Raspored kandidata po grupama i učionicama doktorandima je poslan mailom.

 
DOKTORSKI PRAKTIKUM - Interdisciplinarne humanističke znanosti - 9. srpnja 2019.


Doktorski praktikum smjera „Interdisciplinarne humanističke znanosti“ za ljetni semestar akad. god. 2018./2019. održat će se u subotu 28. rujna 2019. s početkom u 10 sati u učionici 241 na Odjelu za kroatistiku u sveučilišnoj zgradi na Starom kampusu (Obala kralja Petra Krešimira IV., br. 2, IV. kat – podsjećamo da se radi o istoj dvorani u kojoj se i prošli put održavao praktikum).